+45 50 50 97 37 tina@aarhuscoaching.dk

Har du brug for personlig udvikling eller skal du træffe en stor beslutning? Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe.

Hos Aarhus Coaching arbejder vi med bæredygtig udvikling af organisationer og mennesker

Vi tror på, at ægte forandring og vækst opstår, når både organisationen som helhed og individet indenfor den får den rette støtte og vejledning. Aarhus Coaching er dedikeret til at støtte både organisationer og enkeltpersoner i deres udviklingsrejse gennem skræddersyede coachingforløb. Vi er din partner i at navigere gennem kompleksitet.

For Organisationer

Vi tilbyder skræddersyede coachingforløb til organisationer, der ønsker at optimere deres potentiale og effektivitet. Gennem en dybdegående forståelse af organisationens kultur, værdier og mål skaber vi et skræddersyet forløb, der adresserer specifikke udfordringer og målsætninger. Vores erfarne coacher arbejder tæt sammen med ledere og medarbejdere for at identificere områder med potentiale for forbedring og implementere konkrete løsninger. Vi fokuserer på at styrke lederskabskompetencer, forbedre teamdynamik og skabe en kultur præget af vækst og trivsel.

For enkeltpersoner

Vi tilbyder også individuelle coachingforløb til mennesker, der ønsker at opnå personlig og professionel udvikling. Gennem en dybdegående og fortrolig dialog hjælper vores certificerede coacher enkeltpersoner med at identificere deres mål, udfordringer og styrker. Vi skaber et trygt rum, hvor individet kan udforske nye perspektiver, udvikle personlige færdigheder og træffe velinformerede beslutninger. Vores coachingforløb hjælper mennesker med at opnå større selvindsigt, overvinde hindringer og realisere deres fulde potentiale både på arbejdspladsen og i deres personlige liv.

Facilitering:

En facilitator kan være med til at skabe værdi og resultater under både teamdage og strategidage. Som facilitator er min rolle at lede og støtte jer i jeres arbejde med at opnå mål, løse udfordringer og styrke samarbejdet..

Teamdag:
En teamdag er en fantastisk mulighed for at styrke båndene i teamet, skabe klarhed omkring mål og forventninger samt løse eventuelle udfordringer. Som facilitator vil jeg hjælpe jer med at skabe en tryg og åben atmosfære, hvor alle føler sig hørt og respekteret. Jeg vil designe og lede forskellige øvelser og aktiviteter, der fremmer kommunikation, samarbejde og kreativitet. Gennem refleksion og dialog vil vi identificere styrker, svagheder og muligheder for forbedring i teamet.

Strategidag:
En strategidag er en afgørende mulighed for at definere retningen for fremtiden og skabe en klar plan for at nå jeres mål. Som facilitator vil jeg guide jer gennem en struktureret proces, der sikrer, at alle perspektiver bliver hørt, og at beslutninger bliver truffet på et solidt grundlag. Vi vil arbejde med værktøjer og metoder til at analysere jeres nuværende situation, identificere muligheder og trusler samt formulere konkrete mål og handlingsplaner. Mit mål er at sikre, at I forlader strategidagen med en klar og inspirerende strategi, som I alle er engagerede i at føre ud i livet.

Hvad kan I forvente, når vi faciliterer?

Struktur:
Vi skaber en klar struktur og tidsplan for dagen, så I kan forblive fokuserede og produktive.

Facilitering af dialog:
Vi sørger for, at alle stemmer bliver hørt, og at der opstår konstruktiv dialog og samarbejde.

Kreativitet:
Vi introducerer forskellige kreative metoder og værktøjer, der kan hjælpe med at tænke ud af boksen og generere nye ideer.

Konklusion og opfølgning:
Vi hjælper jer med konkludere og formulerer klare handlingsplaner, samt sikre at der bliver fulgt op på dem efterfølgende.

Ved at have en dedikeret facilitator til at lede jer gennem disse processer, kan I maksimere udbyttet af jeres teamdag og strategidag og opnå konkrete og bæredygtige resultater.

Systemisk Coaching, kursus m/ certificering

Kurset består af 5 moduler og en certificering. Vi arbejder meget praksisorienteret og med cases som alle kan relatere sig til. Hvis du har brug for at lære at “flytte mennesker” og hjælpe andre til at finde egne løsninger, så er dette et brugbart kursus for dig.

5 moduler af én dags varighed + minimum 10 timers dokumenteret træning samt 30 minutters certificering med ekstern censor

Hvad kan dette kursus?

1. Give ledere og medarbejdere en værktøjskasse til bedre samtaler

2. Lære at anvende coaching i praksis – læring og teori kobles til praksis i dagligdagen – stil, indhold og cases tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og udfordringer

3. Skabe bedre arbejdspladser gennem et fælles kommunikativt fundament – det er en styrke at have mange forskellige kompetencer og erfaringer at trække på, og det stiller samtidigt krav til forståelsen for måden, der kommunikeres på, både med de unge og indbyrdes i personalegruppen

4. Give en nutidig tilgang til kommunikation, samt komme til at tale samme sprog

Stikord til indhold:

5. Forudsætninger for coaching, Etik i rollen som coach, Anerkendelse, Nysgerrighed, Symmetri/Asymmetri, Hypoteser og Selvkritik

Teori:

Coachingformer (Ledelsesbaseret, Mentor-rolle, Personlig mm.), Multiversteori, Coachen som gamemaster og sprogspil, Kontekstmarkører

Modeller:
Johari-Vinduet, Kontrolcirklen, Domæneteori, Aktiv lytning, Løsningsfokuseret coaching, Narrativ
tilgang, Karl Tomms Spørgsmålstyper, Appreciative Inquiry, Coaching med reflekterende team.

 

Kurset er bygget op om at lære gennem øvelse, og det er derfor primært den første kursusdag, som bruges på den dybere teoretiske forståelse.

Vi starter med kommunikation generelt, og lærer at spørge ind, så vi får flere nuancer på en fortælling og anvender aktiv lytning til at skabe refleksion og klarhed hos den, vi taler med. Herefter er der fokus på at sætte spørgsmålene i system, så samtalen bliver en målrettet proces. Vi arbejder med 4 forskellige fremgange til coaching.

Disse værktøjer introduceres enkeltvis og øves mellem kursusdagene. Derudover, arbejder vi med konflikthåndtering, procesfacilitering og teamcoaching.

Vi øver altid teknikkerne på hinanden, så vi får nogle gode træningsoplevelser mellem modulerne. Dette stiller krav til kursisternes fortrolighed og villighed til at dele udfordringer med hinanden.

Forberedelse og certificering:

Regn med ca. 5 timers forberedelse pr. modul i form af litteratur og træning af coachingteknikker.

Aarhus Coaching har lavet en række videoer, der viser brugen af de forskellige modeller i praksis. Disse videoer bliver gjort tilgængelige for kursisterne via et link til Youtube, og kursisterne har dermed et meget håndgribeligt værktøj at støtte sig til, når de skal øve coaching.

Baseret på feedback fra de fokuspersoner, som de enkelte kursister har haft, tilbyder Aarhus Coaching at udarbejde en individuel rapport til hver kursist, med dennes styrker som coach samt dennes udviklingspunkter. Rapporten udarbejdes på baggrund af et elektronisk spørgeskema.

For at kunne gå til certificering, kræves dokumentation for minimum 10 afholdte coachingsamtaler.

Hvorfor vælge
Aarhus Coaching?

Erfaring:
Vores coaches har omfattende erfaring inden for både organisatorisk og individuel coaching.
Resultatorienteret:
Vi fokuserer på konkrete resultater og målbare fremskridt for at sikre værdifuld og varig udvikling.
Skræddersyet tilgang:
Vi tilpasser vores coachingforløb til organisationens og individets specifikke behov og målsætninger
Fortrolighed:
Vi behandler alle oplysninger fortroligt og skaber et trygt og tillidsfuldt miljø for vores klienter.
Uanset om I er en organisation, der ønsker at styrke jeres team eller et individ, der søger personlig vækst, er vi klar til at støtte jer på jeres rejse mod succes.
Coachingforløb
Karriere Coaching

Karrierecoaching giver dig mulighed for at afklare mål og ønsker i arbejdslivet.
I karrierecoaching arbejder vi målrettet med at lave en fyldestgørende afklaring af dine kompetencer, din motivation, dine ønsker og behov.

Afklaring er et vigtigt skridt for at kunne finde og ligge den rigtige plan for din fremtidige karriere eller de næste skridt på stigen.

Karrierecoaching er også for dig, som har brug for at finde et nyt job. Vi hjælper dig til at få skabt et billede af hvilken type jobs du kunne trives i, samt hjælp og sparring til ansøgninger, CV, LinkedIn og jobsamtaler.

Ledelsescoaching

Ledelsescoaching er coaching til ledere eller ledergrupper som ønsker at arbejde med udvikling af leder-kompetencer.

Ledesescoaching udvikler dig som leder og menneske, og giver dig nye perspektiver på virksomheden og organisationen.

Ledelsescoaching varetages altid af coaches som har bred erfaring med ledelse eller organisations-udvikling fra store internationale virksomheder.

Life Coaching

Lifecoaching er for dig som har brug for hjælp til at få overblik over dit liv og få et andet perspektiv på dine udfordringer.

I lifecoaching arbejder vi med et målrettet fokus det som betyder noget for dig som f.eks. fysik, forhold, familie, selvtillid, psyke m.m.

Formålet er igennem coaching at skabe et fundament, som sætter dig i stand til at træffe kvalificerede beslutninger og igangsætte handlingsplaner for dig selv.

Stress Coaching

Stresscoaching er for dig som har brug for hjælp til at håndtere din stress.

Gennem coachingen arbejder vi med at afhjælpe og forebygge stress.

Vi har fokus på mønstre og relationer og afdækker hvad der trigger dig til at blive stresset, og omvendt, hvad der hjælper dig til at håndtere stress.

Målet er at du bliver bevidst om dit eget handlemønster og ved hjælp at nogle redskaber, bliver i stand til selv at kunne træffe bevidste og kvalificerede valg, som kan forebygge fremtidig stress.

Om os

Drevet af en passion for at udvikle, og med over et årtis erfaring med coaching, sparring og facilitering, ved vi hvad der skal til for at skabe et stærkt fundament for udvikling.

Med nysgerrighed, som et bærende element, skaber og nærer vi en læringskultur, og med en utrættelig stræben efter kvalitet og fremgang, sikrer vi bæredygtige organisationer. v

Vores erfaringer spænder bredt over organisationsudvikling, ledelse af forandringsprojekter og udvikling af menneker i grupper eller 1:1. Vi har erfaring med at arbejde med mange forskellige brancher og segmenter, med både regionalt og internationalt spænd.

Aarhus Coachings konsulenter kommer med en stor værktøjskasse indeholdende modeller, tilgange og skabeloner, som kan tilpasses, implementeres
og skabe hurtige, stærke resultater i enhver situation. Disse “quick winns”, giver os energi til at arbejde i dybden, så vi får løst de rigtige problemer.

Ro, respekt, ordentlighed og omsorg er vigtige elementer i vores coaching. Vi arbejder med at skabe mening og retning, udfra dine eller din organisations ønsker, erfaringer og muligheder.

Aarhus Coaching blev stiftet i 2013 af Tina Vinther, og består i dag af Tina Vinther, 2 administrative medarbejdere og en række coaches, som arbejder projektbaseret. Alle coaches er certificerede indenfor grenen, Systemisk Coaching.